Stopp Nettsvindelen


Påmelding

Arrangør: NorSIS og Buypass
Dato: 27.11 2018 - 27.11 2018
Sted: Buypass, Nydalsveien 30A, Oslo
Pris: Gratis
Meld på

Hva er Stopp Nettsvindelen?

NorSIS tok i 2011 over stafettpinnen fra Forbrukerombudet og driver nå forumet videre.

Det legges vekt på presentasjon av trender, metoder og fremgangsmåter som svindlere benytter, herunder identitetstyveri og svindel som følge av dette.

Det fokusere på erfaringsutveksling, basert på at deltagerne har kontroll på det overordnede trusselbildet.

I forumet blir det derfor naturlig å diskutere:

  • Hva kan gjøres for å redusere omfanget?
  • Tiltak og virkemidler
  • Hva kan forbrukerne selv gjøre?
  • Enkle forbrukertips og gode råd
    ut fra det aktuelle svindelbildet.
  • Felles advarsler i media.
  • Hva må myndighetene ta ansvar for?
  • Hva har bransjen(e) ansvar for?

Vi har en uformell tone og representasjon fra flere ulike bransjer. Dette bidrar til å tenke litt bredere enn utfordringer i egen virksomhet.

Det er viktig at dette er et forum for erfaringsutveksling hvor åpenhet og trygghet skal være gjeldende.

 

Stopp Nettsvindelforum 27. November 2018

AGENDA

11:00 – Velkommen v/Adm. Dir. Gunnar Lindstøl, Buypass

11:05 – Innlegg v/ Sjef Buypass payment og Risk manager

Kriminaliteten har flyttet seg fra det fysiske til det digitale rom. Svindel på nett er en av de største samfunnsproblemene vi nå står overfor. Buypass er en leverandør av elektronisk ID, elektronisk signatur og betalingsløsninger. Buypass er en sentral aktør i ID-porten som blant annet gir tilgang til mer enn 1500 offentlige tjenester. (sikkerhetsnivå 4) Vi gir et innblikk i hvordan vi jobber for å forhindre nettsvindel sammen med Norsk Tipping. Det handler om millioner av transaksjoner hver eneste dag. Noen av disse fanges opp som mistenkelige. Kjenn-din-kunde-prinsippet står sentralt og vi snakker om risikobasert tilnærming

11:35 – Innlegg v/Leder Nettvett.no Ivar Kjærem NorSIS.
Nettvett er i dag en portal for informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett både myntet på virksomheter og befolkningen. NorSIS har ansatt en ny leder for nettvett som vil ha ansvaret for å videreutvikle tjenesten til å bli en foretrukken portal innen sitt slag. Kjærem vil snakke litt om dagens løsning, men mest av alt ha fokus på nettvett for fremtiden. I denne jobben ønsker NorSIS innspill fra næringslivet for å gjøre denne tjenesten best mulig.

12:05 – Innblikk i Nasjonal sikkerhetsmåned 2018
Et kort innblikk i Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 fra NorSIS. Hvordan nådde vi våre mål for årets kampanje?

12:15 Pause

12:45 – Runde rundt bordet
Hver virksomhet får tid til å fortelle hva som har skjedd på svindelfronten de siste månedene, og hvilke saker som er høyaktuelle akkurat nå. Lengden på tiden hver virksomhet får bestemmes av antall deltagere.

Neste møte
Tema neste gang?
Dato?
Hvem er vertskap?

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.