Stopp Nettsvindel


Påmelding

Arrangør: NorSIS og Coop
Dato: 09.03 2017 - 09.03 2017
Sted: Coop, Sinsenveien 45. Oslo
Pris:
Meld på

NorSIS arrangerer Stopp Nettsvindel. Dette er et forum hvor det legges vekt på presentasjoner av trender, metoder og fremgangsmåter som svindlere benytter, herunder identitetstyveri og svindel som følge av dette. Det fokuseres på erfaringsutveksling, basert på at deltagerne har kontroll på det overordnede trusselbildet.

Stopp Nettsvindel 09.03.2017 kl. 11:00-15:00

Påmelding gjøres til ole@norsis.no

Digitaliseringen og den teknologiske endringen har gitt befolkningen en lang rekke nye tjenester, som kontantløs handel og finansielle tjenester på mobil, elektronisk samhandling med det offentlige og sanntids trafikkinformasjon som lar oss finne den mest hensiktsmessige reiseveien mellom to steder. Videre har den revolusjonert måten vi kommuniserer på, ved at mobiltelefoner, sosiale medier og samarbeidsstøtteverktøy er blitt dagligdags. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av IKT. Dette gjør norsk næringsliv mer konkurransedyktig, og øker samfunnets totale produktivitet og innovasjonsevne. En videreføring av denne situasjonen forutsetter at samfunnet har tillit til at teknologien er trygg å ta i bruk.

De alle fleste leverandører av digitale tjenester har blitt avhengige av lange og uoversiktlige digitale verdikjeder, som gjerne spenner over sektorer og kanskje flere land. Slik vil sårbarheten til for eksempel en betalingstjeneste på mobil avgjøres av lovhjemler og tilsynsregimer i kraftsektoren, i ekomsektoren, i finanssektoren og innenfor næringsregulering.

Agenda

Velkommen

  • v/Ole Anders Ulsrud

Hovedtema

  • Sårbarheter knyttet til svindel i digitale verdikjeder, og hvilken metodikk som blir benyttet for å analysere verdikjeder samt sette inn tiltak mot de oppdagede sårbarhetene.

Innlegg

  • To av virksomhetene med høyest tillitt hos befolkningen innen for informasjonssikkerhet (Fidus-prisen 2016) Coop og Finn.no presenterer sitt arbeid mot svindel og hvordan de jobber i lys av dagens tema

Runde rundt bordet

  • Hva har skjedd siden sist
  • Vi inviterer alle deltagere til en diskusjon om:
    • Dagens tema og problemstillinger

Neste møte

  • Tema neste gang
  • Dato?
  • Hvem er vertskap?

Påmelding og behov for informasjon rettes til ole@norsis.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.