Stopp Nettsvindel

Stopp Nettsvindel 09.03.17, et forum for erfaringsutveksling basert på et overordnet trussebilde.
09.03 2017 til 09.03 2017

Sikkerhetstoppmøtet

Sikkerhetstoppmøtet er en attraktiv arena for informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner
16.03 2017 til 16.03 2017

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.