Sikkerhetstoppmøtet 24

Arrangeres 22.11 med tema ”Sikkerhet gjennom hele ansettelsesforholdet - fra innrullering til utrullering”
22.11 2017 til 22.11 2017

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.