Sikkerhetstoppmøtet

Sikkerhetstoppmøtet er en attraktiv arena for informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner
01.06 2017 til 01.06 2017

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.