Årlig rapport fra Kripos


Kripos har kommet med sin årlige trendrapport, Den organiserte kriminalitet i Norge. De skriver bla at angrepene rettet mot IKT-systemer har økt betraktelig.

Kripos skriver at hovedfunnene knyttet til IKT-kriminalitet er:

  • IKT brukes både til å forenkle og begå lovbrudd innen et bredt spekter av kriminalitetsområder, og det forventes at kriminaliteten vil øke.
  • Dataangrep eskalerer raskt både i omfang og kompleksitet.
  • Aktørene har organisert seg på en måte som ikke lenger krever høy teknisk kompetanse eller geografisk nærhet.

Nettbankkriminalitet
Kripos skrivet at i 2011 mottok de 64 anmeldelser knyttet nettbankbedragerier mot norske banker. Frem til desember 2012 var antatt anmeldelser på rundt 400. Totalt forventer Kripos at tallet blir enda høyere når alt blir registrert.

Datainnbrudd
Både Kripos og Oslo Politidistrikt registrere at det i større grad enn før publiseres stjålet materiale. Mange er ikke klar over at de har infiserte datamaskiner og at deres data kan være på avveier.

Kriminalitet ved bruk at teknologi
Internett-teknologi har blitt en viktig tilrettelegger for en stor del av den tradisjonelle organiserte kriminaliteten. Internett til lovbrudd som for eksempel spredning av bilder av seksuelle overgrep mot barn, forfalskning, ID-tyveri og ulovlig nedlasting. Internett brukes også som hjelpemiddel i eksempelvis ulovlig fremstilling og distribusjon av narkotika, i annonsering etter og rekruttering av potensielle ofre for menneskehandel, til å forenkle ulovlig immigrasjon, for å selge tyvegods og for å planlegge kriminelle handlinger.

Svindel og aktører
Kripos beskriver i sin rapport hvordan dagens aktører jobber  i forhold til å skaffe kontroll over bankkonti via såkalte muldyr, som overfører penger til svindlerne som ofte er i utandet. Rekruttering av muldyr skjer også i Norge i dag, og Kripos har eksempel på at det skjer gjennom datingsider. En større kampanje for å rekruttere muldyr i Norge skjedde i november 2012.

NorSIS anbefaler

NorSIS anbefaler å lese Kripos sin rapport for å få et overblikk over kriminalitetsbildet og de trender Kripos mener er viktige. Det er viktig at norske virksomheter og bedriftsledere kjenner til hvilke trusler som er rettet mot dem og tar denne risikoen på alvor.

Noen konkrete råd mot svindel på nett:

  • Ikke overfør penger for eller til folk du ikke kjenner.
  • Ikke alle på nett er den de utgir seg for å være.
  • Ha en sunn skepsis til gode «tilbud» på nett. Er det for godt til å være sant, er det ofte det.
  • Sørg for å ha sikkerhetskopi av data på datamaskiner.
  • Ikke betal løsepenger til kriminelle om du skulle bli utsatt for “løsepengevirus”.

NorSIS deltok i et nettmøte i Dagbladet.no om bla nettsvindel. Her er svarene som leder for NorSIS, Tore Larsen Orderløkken ga leserne:http://www.dagbladet.no/2013/01/29/nyheter/innenriks/datakriminalitet/25497628/

Les mer

Kripos

Dagbladet

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.