Årets sikkerhetsmåned er over – takk til alle som har vært med på dugnaden!


Tusen takk til alle dere som har bidratt inn i Nasjonal sikkerhetsmåned 2018. Takk til alle sponsorer, foredragsholdere, arrangører og ikke minst dere som har gjennomført opplæring av egne eller andres ansatte i oktober. Dere har alle bidratt til å gjøre Norge til et tryggere digitalt samfunn.

Hva er Nasjonal sikkerhetsmåned?

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje. Målet med kampanjen er en nasjonal dugnad for å bidra til en trygg digital hverdag. Jo tryggere vi alle er på å bruke digitale verktøy og hjelpemidler, desto mer verdiskapning og velferd i samfunnet vil digitaliseringen kunne bidra til. NorSIS har koordinert Nasjonal Sikkerhetsmåned på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet siden 2011. Vi samarbeider også med EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA, som er ansvarlig for den europeiske sikkerhetsmåned kampanjen.

Takk til alle dere som har bidratt

I hele oktober er det gjennomført en lang rekke arrangementer og aktiviteter knyttet til bevisstgjøring og opplæring i informasjonssikkerhet over hele Norge. Det er de mange initiativ i hele landet som tilsammen skaper den gode effekten denne dugnaden gir samfunnet.

For at denne dugnaden skal være mulig, er vi helt avhengige av våre sponsorer. Dere gjør det mulig for NorSIS å kunne forbedre og videreutvikle både opplæringspakken og de andre tjenestene vi tilbyr under Nasjonal sikkerhetsmåned. En annen svært viktig gruppe er dere som melder dere som foredragsholdere for virksomheter i hele landet gjennom oktober. Og ikke minst ønsker vi å takke dere som har sørget for å heve bevisstheten og kompetansen i egen virksomhet. Dette ved å gjennomføre opplæring enten via NorSIS eller andre kanaler den siste tiden. Det er også gledelig at mange virksomheter har fortsatt opplæringen som er knyttet til Nasjonal sikkerhetsmåned også i november

Oktober og Nasjonal sikkerhetsmåned ser NorSIS på som en «happening». Så vet vi alle at informasjonssikkerhet er viktig året rundt. Dette tar vi på alvor og vil gjennom 2019 benytte forskjellige anledninger til å fremme intensjon og hensikt med sikkerhetsmåneden og også levere større bidrag utenfor sikkerhetsmåneden som vil være til svært god nytte for små- og mellomstore bedrifter. NorSIS vil komme ut med informasjon på egne og andres kanaler når tiltakene er klare for å settes inn i den store digitale dugnaden.

Derfor, tusen takk til alle som på en eller annen måte har bidratt til å rette oppmerksomhet mot informasjonssikkerhet i oktober 2018.

Ikke bare virksomheter som målgruppe for årets sikkerhetsmåned

Frem til i år har sikkerhetsmåneden utelukkende vært rettet mot virksomheter. I år valgte vi også å rette fokus mot enkeltpersoner. Vi er alle nettbrukere og avhengig av å bruke digitale verktøy og løsninger, både på jobb og utenfor jobb. Undersøkelser viser at i 2017 var omlag 68% menn og 63% kvinner mellom 15 og 74 år var i arbeid.

I år lanserte NorSIS kurset «Sikkerhet i hverdagen». Dette er opplæring rette mot «ALLE». Kurset fikk stor spredning på internett takket være gode samarbeidspartnere. Det ligger tilgjengelig på nettvett.no for alle som ønsker å gjennomføre det.

Støtte andre kampanjer

Sist, men ikke minst støttet vi Kripos innsats som nasjonal koordinator for Europool sin cyberscam-kampanje- Vi bidro blant annet til å spre kampanjen deres i sosiale medier. Dette var en bevisstgjøringskampanje i sosiale medier for å skape kunnskap om de vanligste truslene vi alle står overfor på internett og råd om hvordan de bør håndteres.

Hva har vi oppnådd i årets sikkerhetsmåned?

Årets sikkerhetsmåned ble åpnet med en gratis halvdagskonferanse i Oslo. Det er første gang vi åpner sikkerhetsmåneden på denne måten. Det var omlag 200 personer i salen i tillegg til de 100 personene som fulgte strømmingen av konferansen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på konferansen og planlegger å gjenta dette i 2019.

Frem til i år var 2016 det året hvor NorSIS sin opplæringspakke nådde flest ansatte. Det året nådde vi frem til 190.000 arbeidstagere. I år har vi satt ny rekord. XtraMile er årets samarbeidspartner for opplæringspakken. De har gitt opplæringsleksjoner til 250.000 ansatte i 330 virksomheter. Vi ser at andelen av virksomheter med 1-20 ansatte som mottar denne pakken øker. For denne gruppen er også opplæringspakken gratis.

Vi ønsker selvsagt å nå flest mulig, men er spesielt glade for at vi stadig når flere virksomheter med 1-20 ansatte.

I tillegg til e-læringen inneholder opplæringspakken en presentasjon til ledere, som kan holdes for ansatte helst i slutten av september, før e-læringen starter. Presentasjonen gir de ansatte informasjon om den kommende e-læringen og skal motivere dem til å gjennomføre denne. Opplæringspakken inneholder også plakater, brosjyrer og filmer som støtter opp under budskapene i presentasjonen og e-læringen.

Det er likevel ingen grunn til å trappe ned arbeidet. Det er fortsatt mange som ikke har mottatt opplæring, så vi har allerede startet planleggingen frem mot 2019. Målet vårt er å doble antallet som gjennomfører e-læringen.

Sikkerhet er viktig hele året

Selv med all viktig innsats i sikkerhetsmåneden i oktober, vil vi understreke at informasjonssikkerhet ikke er mindre viktig resten av året. Vi ønsker derfor alle samarbeidspartnere, sponsorer, opplæring og alle andre som har bidratt inn i sikkerhetsmåneden lykke til med sikkerhetsarbeidet fremover og på gjensyn for en ekstra innsats i oktober neste år.