Arbeidet med ny nasjonal strategi for digital sikkerhet er under ferdigstillelse


Justis- og beredskapsdepartementet sitt arbeid mot en ny strategi for digital sikkerhet nærmer seg slutten.

Forrige nasjonale strategi for informasjonssikkerhet ble lagt frem i 2012, og Justis- og beredskapsdepartementet har arbeidet med en ny strategi siden desember 2017. Denne nye strategien nærmer seg nå ferdigstillelse.

NorSIS har deltatt i dette viktige arbeidet, og vi vil komme tilbake til hva den nye strategien inneholder når den blir publisert.

Inntil videre kan vi lese hva fagdirektør Robin Bakke i Justis- og beredskapsdepartementet sier om arbeidet i denne artikkelen som er publisert av Global Forum on Cyber Expertise: https://www.thegfce.com/news/news/2018/10/18/gfce-interviews-national-cyber-strategies

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.