Apple oppdateringer


Apple retter flere svakheter i OS X. iOS og Apple TV.

Totalt retter Apple 13 svakheter i Mac OS X, og 19 i iOS og Apple TV. For de mest alvorlige svakhetene så kan en angriper ta kontroll over maskinen.

De oppdaterte versjonsnumrene er 6.1.1 for Apple TV, 7.1.1 for iOS, mens OS X har samme versjonsnummer men får Security Update 2014-002.

NorSIS anbefaler

  • Bruk automatisk oppdatering der det er tilgjengelig.
  • Nå som flere og flere enheter, som TV, kobles til Internettet, så er det viktig at disse også oppdateres.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.