Åpning av Nasjonal sikkerhetsmåned


Pressemøte med Norsk Senter for Informasjonssikring ( NorSIS ), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Cyberforsvaret og PwC

Et digitalisert samfunn gir økt tilgjengelighet, effektivitet og fleksibilitet ved tilgang til private og offentlige tjenester via nettet. Utfordringen for norske virksomheter er å samtidig håndtere og ha riktige tiltak mot målrettet datakriminalitet og spionasje. Oktober er Nasjonal Sikkerhetsmåned i Norge og er en del av et internasjonalt samarbeid for å sette fokus på betydningen av informasjonssikkerhet utifra dagens trusselbilde. Omfanget av denne kampanjen presenteres 1.oktober av NorSIS. I tillegg vil NSM, Cyberforsvaret og PwC komme med interessante og oppdaterte fakta i forhold til trusselbildet i Norge.

Velkommen til pressemøte for Nasjonal Sikkerhetsmåned i regi av NorSIS den 1. Okt 2013, kl 09.00 – 10.15.

Lokasjon: Mesh Norway. Tordenskiolds Gate 3. 0160 Oslo.

Info: www.sikkert.no / www.norsis.no

Agenda

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) inviterer til pressemøte for å presentere Nasjonal Sikkerhetsmåned sammen med samarbeidspartnere:

Kl 09.00 Velkommen ved NorSIS – Adm.dir Tore L. Orderløkken
presenterer tall og dokumentasjon for årets kampanje – Nasjonal Sikkerhetsmåned.
Kl 09.10 Nasjonal sikkerhetsmyndiget ved Seksjonssjef Marie Moe.
Presentasjon av dagens trusselbildet med oppdaterte tall.
Offentliggjør siste tall på antall håndterte hendelser i operasjonssentret.
Kl 09.30 Cyberforsvaret ved Generalmajor Roar Sundseth.
Presentasjon av Cyberforsvaret og deres rolle i sikkerhetslandskapet.
Kl 09.50 PriceWaterhouseCoopers ved Roger Ølstad presenterer PwC sin siste globale undersøkelse,
Global Information Security Practices (GISS 2014) hvor Norge har bidratt med besvarelser.
Kl 10.00 Oppsummering, spørsmål og avslutning for pressemøte ved Adm.dir Tore L. Orderløkken / NorSIS.

—————————————————————————————————————————————————————-
Etter klokken 10.00 er det mulighet for enkeltintervjuer, samt snakke med sikkerhetseksperter som viser “live demo” av mobil hacking.
For påmelding og øvrig informasjon, ta kontakt med:
Norsk Senter for Informasjonssikring
Ved / Birgitte Førsund
Mobil: 99 10 22 90
Epost: birgitte@norsis.no
www.norsis.no
www.sikkert.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.