Åpning av Nasjonal sikkerhetsmåned 2019


Sammen med Kripos ønsker vi velkommen til åpning av Nasjonal sikkerhetsmåned 2019. Meld deg på vår gratis halvdagskonferanse med innlegg om informasjonssikkerhet rettet både mot virksomheter og befolkningen.

Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag for alle, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd. Hva er da bedre enn å starte sikkerhetsmåneden med en gratiskonferanse, åpen for alle.

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2019 åpnes av Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) med en halvdagskonferanse den 27. september. Vi inviterer alle til en gratiskonferanse åpen for alle hos Kripos på Brynseng fra kl. 09:00 til 12:15, Det vil bli servert frokost fra kl. 08:00. Følg lenke til påmelding nederst i artikkelen.

Støtt opp om årets informasjonssikkerhetsdugnad, også gleder vi oss til å se deg på åpningen.

 

Arrangementet vil også streames. Lenke til streaming: https://youtu.be/3FrXPCIptfI

 

Agenda

09:05 – 09:15 Åpning av sikkerhetsmåneden 2019 ved Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

09:15 – 09:25 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ved avdelingsleder Bente Hoff. «Påvirkningsoperasjoner – du er utsatt».

09:25 – 09:45 Norsk senter for informasjonssikring legger frem rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2019» ved Seniorrådgiver Ivar Kjærem.

09:45 – 10:10 BITS AS ved Daglig leder Eivind Gjemdal. «Våkn opp – Hvem er dine digitale gjester»

10:10 – 10:40 Pause

10:40 – 11:05 Styreleder og eier av Norgeshus Jos-Bygg AS og medlem i forumet for små og mellomstore bedrifter i NHO, Jon-Olav Sigvartsen. «Cybercrime er big business, det rammer også små og mellomstore bedrifter»

11:05 – 11:25 Cybersecurity Engineer i DNV GL Digital Solutions Elisabet Line Haugsbø. «Små bedrifter – store verdier (?)»

11:25 – 11:35 Microsoft Norge ved National Security Officer Ole Tom Seierstad. «Et passordfritt samfunn»

11:35 – 11:45 Experis Ciber AS ved Leder Cybersecurity Morten Stoa, «Sikkerhetsstyring i små og mellomstore bedrifter»

11:45 – 12:00 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) ved Prosjektleder Digital 2020 Mona Brygard. «Øvelse Digital 2020 – hva, hvem og hvordan»

12:00 – 12:15 Norsk senter for informasjonssikring deler ut Fidusprisen 2019 til en virksomhet som utmerker seg overfor befolkningen når deg gjelder håndtering av personopplysninger

 

Meld deg på arrangementet her…..