Gratis-konferanse åpner Nasjonal sikkerhetsmåned, åpen for Alle


Norsk senter for informasjonssikring(NorSIS) åpner Nasjonal Sikkerhetsmåned med en gratis-konferanse, åpen for alle. Blant annet vil Nasjonal sikkerhetsmyndighet legge frem sin årlige rapport «Et sikkert digitalt Norge – IKT risikobildet 2018». Vi vil få et innlegg fra en virksomhet om hvordan det er å bli svindlet for en stor sum penger, og NorSIS vil dele ut den årlige Fidusprisen. Dette er bare noe av innholdet i arrangementet.

Nasjonal Sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet. Hensikten er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, noe som bidrar til økt verdiskaping og velferd.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har koordinert Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober hvert år siden 2011, i samarbeid med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan.

Under denne dugnaden anbefaler vi alle bedrifter å gjennomføre opplæring av de ansatte, og tilbyr gratis sikkerhetsopplæring til alle virksomheter med mindre enn 20 ansatte.

Bestill sikkerhetsopplæring her

 

Åpningsarrangement med sentrale samarbeidspartnere

Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 åpnes med en gratis-halvdagskonferanse den 27. september. Vi inviterer til OsloMet i Pilestredet 32. Dørene åpnes kl. 08:00 med mingling og gode diskusjoner.

Ler mer og meld deg på åpningsarrangementet her

Både presse og samarbeidspartnere som Justis- og beredskapsdepartementet, Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) og BITS er invitert, og flere vil bidra med innlegg.

 

09:05 – 09:15 Statssekretær for Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren,Thor Kleppen Sættem (H), vil åpne Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018.
09:15 – 09:35 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 

Bente Hoff, fungerende avdelingsdirektør for Cybersikkerhet i NSM vil legge frem den årlige rapport «Et sikkert digitalt Norge – IKT risikobildet 2018».

09:35 – 09:55 BITS AS

Eivind Gjemdal fra BITS vil snakke om sårbarheten i samfunnet og betydningen av datasikkerhet. Finansbransjen sitter tett på hendelsene knyttet til hacking og IKT-trusler og vil vise hvordan utviklingen ser ut fra finansbransjens perspektiv. BITS vil til slutt gi gode råd for en sikrere digital hverdag.

09:55 – 10:15 Rufo.no AS. 

Knut Steinnes, daglig leder for en virksomhet med 20 ansatte vil fortelle hvordan det har vært å bli svindlet for 735.000 kr.

10:15 – 10:45 Pause
10:45 – 11:05 Kripos

Leder av NC3 Olav Skard Jørgensen vil redegjøre for Nasjonalt cyberkrimsenter «NC3». Målbilde, kompetanse, funksjoner og samarbeidsflater.

11:05 – 11:25 Microsoft

Ole Tom Seierstad, National Security Officer, Microsoft Norge vil snakke om beskyttelse av epost og hvordan kunstig intelligens og innebygde funksjoner stopper phishing og ondsinnet kode

11:25 – 11:45 Buypass

v/Mads Henriksveen og Lisa Ringvold Kristoffersen.

Hva er ekte og hva er falskt? Stadig flere blir utsatt for svindel på nett. Aktører med uærlige hensikter oppretter såkalte phisingsider (falske nettsider) for å få tilgang til dine persondata. Hvordan kan du vite at den du samhandler med er den vedkommende utgir seg for å være? Buypass viser konkrete eksempler på falske nettsider, og hvordan du som forbruker kan være sikker på at en nettside er ekte. Det tar nøyaktig 3 sekunder å kopiere en nettside. Hvordan kan du vite at du ikke blir lurt?

11:45 – 12:00 Utdeling av Fidusprisen 2018

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) vil dele ut den årlige FIDUS-prisen. Prisen går til den bedriften eller offentlige virksomheten som har utmerket seg best innenfor informasjonssikkerhet i året som har gått. Tidligere vinnere inkluderer blant andre Skandiabanken og Coop Handel Norge AS.

 

 

 

Arrangementet vil bli streamet. Her er linken til NorSIS sin Youtubekanal: https://www.youtube.com/watch?v=Ycbj2JNnMdU

 

 

Tilbyr gratis opplæringspakke

Som innhold til Nasjonal Sikkerhetsmåned utarbeider NorSIS med samarbeidspartnere hvert år en opplæringspakke i informasjonssikkerhet. Dette programmet er nyttig for alle ansatte uansett type virksomhet, og inneholder generelle, grunnleggende råd som gjelder både privat og på jobb.

Opplæringspakken er gratis for virksomheter med inntil 20 ansatte. For større virksomheter vil prisen bli justert ut fra antall ansatte.

 

Sammen mot skadelig e-post og svindel på nett

Tema for Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018 er skadelig e-post og svindel på nett. Årets opplæringstiltak for ansatte vil fokusere på hvordan man kan gjenkjenne skadelig e-post. Opplæringen vil også ta for seg hvordan man kan redusere tabuet for de som opplever å bli lurt og opplyse om tiltak som reduserer konsekvenser av skadelig e-post.

I tillegg vil vi i samarbeid med Europols European Cybercrime Centre(EC3) og ENISA rette oppmerksomheten mot svindel på nett.

 

Les mer om tema under Nasjonal Sikkerhetsmåned 2018