Åpning av Center for Cyber and Information Security


Fredag den 15.august er det offisiell åpning av Center for Cyber and Information Security.

Center for Cyber- and Information Security

Center for Cyber and Information Security (CCIS) skal være et nasjonalt senter for forskning, utdanning og trening på å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet. For å kunne etablere CCIS har flere partnere bidratt. Blant dem er Politiet, Forsvarets Ingeniørhøgskole, Norway Cyber Defence, Nasjonalt ID – senter, NorSIS, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal Sikkerhetsmyndighet ( NSM), Statoil og Telenor med fler. Se full oversikt over alle partnere her.

I forbindelsen med åpningskonferansen kommende fredag er det ventet flere spennende både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Blant andre:

Laila Bokhari, State Secretary, Office of the Prime Minister of Norway.
Øystein Bø, State Secretary, Norwegian Ministry of Defence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          William F. Pelgrin, President and CEO Center for Internet Security, USA.
Kimmo Ulkuniemi, Assistant Director, INTERPOL Global Complex for Innovation.

CCIS lokaliseres til helt nye lokaler på Høyskolen i Gjøvik. For mer informasjon om CCIS og agenda for åpningskonferansen, les mer på deres nettside: www.ccis.no