Åpner nasjonalt sikkerhetssenter for kommuner på Lillehammer og Gjøvik


Denne uken åpner Kommune-CSIRT, Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren, på Lillehammer og Gjøvik. Det skjer under sikkerhetsfestivalen, der 900 sikkerhetsfolk er samlet for tre dager med faglig utveksling, påfyll og nettverksbygging.

Det nye sikkerhetssenteret er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Gjøvik kommune. Senterets hovedkontor blir liggende på Lillehammer, mens en fagavdeling etableres i tilknytning til NTNU på Gjøvik. Senteret skal dermed samhandle med, og bygge videre på det ledende kompetansemiljøet i digital sikkerhetskultur  som allerede er i Innlandet.

«Vi gleder oss over at det digitale sikkerhetsmiljøet i Innlandet styrkes og ser frem til et godt samarbeid», sier administrerende direktør i NorSIS, Peggy Heie.

NorSIS gjennomførte i 2017 en utredning av kommunal sektors felles behov for et felles kompetansesenter for håndtering av IKT-hendelser. Denne kartleggingen avdekket at kommunene mangler en helhetlig tilnærming til håndtering av trusler, sårbarheter og uønskede hendelser. Det nye senteret skal bidra til at kommunesektoren nettopp får tilgang til kompetanse og løsninger som reduserer sårbarhet og bistår ved hendelseshåndtering.