Åpne forelesninger Høgskolen i Gjøvik


Høgskolen i Gjøvik har forelesninger åpne for alle siste fredag hver måned. Velkommen til skolen eller følg forelesningene på nett. Program finner du her.

NorSIS samarbeider tett med forskningsmiljøet NISLab, ved Høgskolen i Gjøvik. På HIG er det over 50 ansatte fra 15 nasjonaliteter og over 150 studenter innen informasjonssikkerhet.
Første foredrag i NISLectures er “Computer Network Defence in the Norwegian Armed Forces” ved major Geir Olav Dyrkolbotn (Ph.D.), Head of Computer Network Defence
In his talk major Dyrkolbotn will give an introduction to computer network defence, cyberspace, defendable infrastructure, and incident handling from a military point of view. He will describe how our cyber warriors act on patrol in their domain and how they are expected to react when encountering the adversary.
Dato:     25. januar 2013, kl 12
Sted:     HiG, auditorium K102
Seansen streames også ut direkte på nettet
For mer informasjon se http://www.nislab.no/nislecture.
Påmelding og informasjon om hvordan følge forelesningen på nett finner du på https://response.questback.com/hogskolenigjovik/nislecture2013_1/.
Påmeldingsfrist 24. januar.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.