Antall forsøk på pornosvindler doblet siden 2018


Nesten 1 av 3 nordmenn mellom 15 og 74 år oppgir å ha mottatt en såkalt pornosvindel-e-post i løpet av det siste året viser en representativ spørreundersøkelse NorSIS har fått utført. Det er mer enn dobbelt så mange som i en tilsvarende undersøkelse i 2018. Hele 8 prosent av de som mottok det falske utpressingskravet, oppgir at de betalte de kriminelle.


Nesten 1 av 3 nordmenn mellom 15 og 74 år oppgir å ha mottatt en såkalt pornosvindel-e-post i løpet av det siste året viser en representativ spørreundersøkelse NorSIS har fått utført. Det er mer enn dobbelt så mange som i en tilsvarende undersøkelse i 2018. Hele 8 prosent av de som mottok det falske utpressing
skravet, oppgir at de betalte de kriminelle.

– Dette viser helt tydelig at selv om dette er falske trusler, er det mange som kjenner seg truffet og derfor lar seg lure. Og det tiltross for at vi akkurat denne typen svindel ikke kjenner til noen eksempler der det faktisk deles noen slik film om du ikke betaler. Det er derfor bekymringsfullt at så mange oppgir at de har betalt, sier seniorrådgiver i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Trude Talberg-Furulund.

 I en representativ undersøkelse* som YouGov utførte for NorSIS i slutten av juni i år, oppgir 32 prosent av de spurte mellom 15 og 74 år at de i løpet av det siste året har fått en e-post med usanne påstander om at de er blitt filmet mens de ser på pornografi. I 2018 oppga 15 prosent dette.

Utvalget til YouGov er på 1507 personer og er representativt når det gjelder kjønn, alder og region.

– Økt bruk av pornografi kan forklare noe av økningen

– Spesielt i månedene etter pandemiutbruddet ble det meldt om et oppsving i bruken av pornografi på internett. Når flere har sett på porno, føler flere seg truffet av den falske trusselen, og sjansen for at de betaler øker, sier Talberg-Furulund.

8 prosent av de i undersøkelsen som oppga at de mottok utpressingstrusselen, oppga at de betalte. Ifølge Statistisk Sentralbyrå sine befolkningstall**, tilsier det at rundt 100 000 nordmenn mellom 15 og 74 år oppgir å ha betalt etter denne type trusler i løpet av det siste året.

Høyere andel unge oppgir at de har betalt

17 prosent av de i aldersgruppen 15-34 år som sier de har mottatt svindelen, oppgir at de har betalt.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg at spesielt unge voksne er sårbare for denne typen svindler rundt et tema som ofte oppleves som svært intimt og privat. Da er det helt avgjørende at den enkelte har kunnskap til å gjennomskue svindelen og ikke betaler, sier seniorrådgiveren i NorSIS.

Sammenlignet med 2018 viser imidlertid tallene at andelen av de som mottok det falske utpressingskravet på e-post og som betalte har gått ned.

– Det kan tyde på at bevisstgjøring og sikkerhetsopplæring hjelper, sier Talberg Furulund.

Inviterer alle norske virksomheter til å gjennomgå digital opplæring

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet arrangerer NorSIS nå i oktober Nasjonal sikkerhetsmåned. Et mål med kampanjen er at flest mulig norske virksomheter gjennomfører et opplæringsopplegg blant sine ansatte som skal gjøre dem bedre egnet til å verne om arbeidsplassens verdier. Opplæringen gjør også deltagerne bedre i stand til å beskytte seg privat. Opplæringspakken er gratis for alle virksomheter med færre enn 20 ansatte

– Falske utpressingskrav, enten det er samlemailer som pornosvindel, eller mer målrettede falske utpressingskrav mot enkeltpersoner, vil høyst sannsynlig også utgjøre et problem i fremtiden. Å gi den enkelte ansatte kunnskap for å avdekke denne typen svindelforsøk er verdifullt, både for den enkelte ansatte og virksomheten som helhet, sier seniorrådgiver i NorSIS, Trude Talberg-Furulund.

Dette er NorSIS’ anbefalinger til dem som har mottatt denne typen e-poster:

  • Truslene som fremsettes er falske og kan trygt ignoreres.
  • E-postene ser ofte ut til å komme fra avsenders e-postadresse. Hvis svindlerne hevder dette er et bevis på at de har hacket din e-postkonto er det feil. Avsenderadressen er forfalsket. Du trenger ikke bytte e-postadresse.
  • Dersom du får en e-post der et gammelt passord du har brukt er nevnt, betyr det at dette passordet er kjent for omverdenen. Bytt ut dette alle steder der det er i bruk.
  • Tenk gjennom hvilke passord du bruker på ulike tjenester, og ta i bruk totrinnsbekreftelse for pålogging der hvor dette er mulig.
  • Ikke start en dialog med de kriminelle.

*”Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 26-27 gjennomført til sammen 1507 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er mellom 15 og 74 år. Feilmarginen for utvalget varierer fra 0+/- 1,1 %-poeng til +/- 2,5 %-poeng.» 

** Anslagene baserer seg på befolkningstall fra SSB. Utvalget i undersøkelsen representerer 4,03 millioner nordmenn i aldersgruppen 15-74 år.