Alvorlig sårbarhet i FaceTime


Mulig å avlytte mottaker uten at vedkommende har besvart anropet.

FaceTime har vært et satsningsområde for Apple, men det er oppdaget alvorlige sårbarheter i programvaren som gjør at lydopptak starter før du har besvart et anrop.

FaceTime er Apples satsning innen telefoni og videokonferanse. Tjenesten har vært tilgjengelig i lang tid for bruk til samtale mellom to parter. Det har også vært støtte for videosamtaler.

I fjor (2018) kom det også støtte for gruppe-/konferanse-samtaler. Det er oppdaget en alvorlig sårbarhet knyttet til gruppesamtale delen av tjenesten. Sårbarheten gjorde at det ble startet lydopptak før et samtaleanørop ble besvart. Dette kunne medføre at samtaler i rommet ble overført til den som sto for FaceTime-anropet før mottaker besvarte anropet.

Som en konsekvens av sårbarheten har Apple gjort tjenesten med gruppesamtale utilgjengelig inntil videre.
Dersom du ønsker å skru av FaceTime tjenesten har vi laget en veiledning på hvordan du gjør dette her:

Hvordan skru av FaceTime