Advarer mot falsk utgave av Slettmeg.no


Svindler utgir seg for å være rådgiver og kontakter jenter via Facebook

Saken er oppdatert 18.04.2018

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) driver Slettmeg.no, som er en råd – og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Slettmeg.no jobber kun i Norge og har ingen andre tilsvarende organisasjoner i andre land.

NorSIS har mottatt dokumentasjon på at aktører uten tilhørighet til NorSIS eller Slettmeg.no tjenesten – feilaktig fremstiller at de jobber for Slettmeg.no.

I enkelte tilfeller har svindleren utgitt seg for å være den svenske versjonen av den norske Slettmeg.no, og i andre tilfeller har vedkommende utgitt seg for å være en tilsvarende organisasjon som Slettmeg.no, men uten tilknytning til den norske organisasjonen.

I alle kjente tilfeller har vedkommende oppgitt navnet Oscar Persson, og sagt at han er fra Slettamig.se. Vedkommende skriver bra norsk, og er sannsynligvis også norsk.

Vedkommende retter seg mot jenter som har fått nakenbilder lekket på nett, gir dem falske løfter om hjelp, og ber om mye informasjon, uvisst med hvilke formål.

Vedkommende tar vanligvis kontakt med jentene på Facebook, fra en falsk Facebook-profil ved navn “Oscar Persson”, og flytter senere samtalen over på e-post, med e-postadressen oscar@slettamig.se.

NorSIS eller Slettmeg.no har ingen tilknytning til denne personen, eller til domenet Slettamig.se. Slettmeg.no vil heller aldri aktivt kontakte folk på denne måten. All e-postkommunikasjon med Slettmeg.no vil foregå med en e-postadresse som slutter på “@slettmeg.no”, og som regel “hjelp@slettmeg.no”.

Dersom du har blitt kontaktet av noen som utgir seg for å være Slettmeg, eller en Slettmeg-lignende tjeneste, og du er usikker på om dette er reelt eller svindel, kan du ta kontakt med den ekte Slettmeg-tjenesten på telefon: 911 29 392.

Politiet ved Kripos ble underrettet om saken i 2016, men etter nye opplysninger er saken anmeldt av NorSIS.

Les mer om Slettmeg.no her: https://slettmeg.no/

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.