Adobe ute med nye oppdateringer


 

Oppdateringene gjelder Flash Player, Reader og Acrobat.

Oppdateringer for Adobe Flash Player gjelder versjon 11.9.900.170 og tidligere versjoner (Windows og Mac), og versjon 11.2.202.332 og tidligere versjoner (Linux).

Oppdateringene retter sårbarheter som kan gi en potensiell angriper tilgang til systemene.

Adobe har også gitt ut oppdateringer for Adobe Reader og Acrobat XI (11.0.05 og tidligere versjoner). Oppdateringene retter svakheter som kan medføre stans i systemene og gi en potensiell angriper kontroll.

NorSIS anbefaler:

Oppdater i henhold til leverandørens anbefalinger.

Les mer:

Adobe Flash Player

Adobe Reader og Acrobat