Accenture: Ansattes IT-sikkerhetskunnskap på fritiden kan være like viktig som når de er på jobb


Det stadig mer utflytende skillet mellom jobb og privatliv og det kollektive ansvaret vi alle har for Norges digitale sikkerhet. Det er noe av årsaken til at det globale IT-konsulentkonsernet Accenture for første gang er partner i Nasjonal sikkerhetsmåned.

– Med et stadig rikere økosystem av sammenkoblede aktører er sikkerhet mer enn noen gang et kollektivt ansvar. Sikkerhetsmåneden er viktig for å sette sikkerhet på dagsordenen og bidra til at virksomheter og enkeltpersoner holder seg skjerpet året rundt, sier leder for Accenture Security i Norge, Eirik Gjesteland.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres nå i oktober. Det er en årlig kampanje som NorSIS koordinerer på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.  Formålet er å bidra til en sikrere digital hverdag for næringsliv og befolkning gjennom økt kompetanse og styrket bevissthet.

– Skillet mellom privatliv og arbeidsliv er i stor grad visket ut

– Trusselaktører blir stadig mer kreative, og de bruker gjerne enkleste vei for å nå sitt mål. Skillet mellom privatliv og arbeidsliv er i stor grad visket ut. Ansattes kunnskap og holdning til informasjonssikkerhet på fritiden kan være like viktig som i arbeidstiden, sier lederen for Accentures sikkerhetsavdeling i Norge.

Tidligere har Accenture vært NorSIS mangeårig samarbeidspartner i forbindelse med Security Divas, en årlig konferanse for kvinner som jobber innen informasjonssikkerhet.

– En partner som bidrar rent faglig og til å spre budskapet

– Vi er veldig stolte av at vi også har fått med Accenture som partner i Nasjonal sikkerhetsmåned. Accenture bidrar med verdifulle innspill og hjelper oss med å nå ut med vårt felles budskap om hvorfor informasjonssikkerhet og kunnskap er så viktig for å beskytte Norge mot datakriminalitet, sier prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned, Karoline Tømte.

Fremdeles ikke for sent å bestille gratis eller veldig rimelig opplæring

Et av NorSIS viktigste mål med den nasjonale sikkerhetsdugnaden er at flest mulig virksomheter bestiller en digital opplæringspakke. Denne er gratis for alle virksomheter med under 20 ansatte og rimelig for alle andre. Den kan bestilles gjennom hele oktober.

Nytt av året er også videoportalen Secflix. Her samles de beste filmene om informasjonssikkerhet for å gi folk flest og virksomheter gode råd og tips om digital sikkerhet.

Her kan du nå blant annet se Accentures informasjonssikkerhetsfilm hvor nettopp det utflytende skille mellom jobb og privatliv og hvordan det potensielt kan være en trussel, er tema.