NorSIS tjenester


NorSIS arrangerer en rekke konferanser hvert år, og formidler jevnlig informasjon om informasjonssikkerhet. Her kan du velge hvilke tjenester du ønsker å motta informasjon om:

Se NorSIS sin personvernerklæring

Ukentlig nyhetsbrev fra NorSIS:
Ukentlig e-post fra NorSIS som oppsummerer ukens nyhetssaker.

Konferanser og arrangement i regi av NorSIS:

Kraft-IS
En konferanse for kraftsektoren. Kraft-IS arrangeres i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og KraftCERT. Målet med konferansen er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak.

IDentitet:
Sammen med Politidirektoratet og Skatteetaten ved Folkeregisterprogrammet arrangerer Norsk senter for informasjonssikring en identitetskonferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning.

SikkerKULTUR:
En konferanse/workshop om sikkerhetskultur. Her vil du få innblikk i både teori og praksis, og få diskutere utfordringer med andre som jobber med sikkerhetskultur.

Sikkerhetstoppmøtet
En rundebordskonferanse om ulike tema innen informasjonssikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet er lagt opp slik at du både får faglig påfyll gjennom relevante foredrag, og mulighet til å diskutere utfordringer og gode løsninger på relevante problemstillinger. Målgruppen er ledere eller nøkkelpersoner innen IT og informasjonssikkerhet.

Kvinnenettverket Security Divas, informasjon og arrangement:

Security Divas
Security Divas er en konferanse for og med kvinner med interesse for IT og informasjonssikkerhet. NorSIS ønsker å ta vare på og forsterke sikkerhets­miljøet med dyktige damer og bidrar på denne måten til nettverksbygging og faglig oppdatering for alle som er – eller ønsker å være involvert i informasjonssikkerhet.

Opplæringstiltak, herunder Nasjonal Sikkerhetsmåned:

Nasjonal Sikkerhetsmåned
Informasjon om opplæringstiltak under Nasjonal Sikkerhetsmåned