Cyber Crisis Management & Preparedness seminar


Meld deg på seminar om cyber krisehåndtering

Sammen med den Britiske ambasaden, UK Trade and investment og KPMG arrangerer NorSIS et seminar om Cyber krisehåndtering. Den mest uoversiktlige trusselen bedrifter må håndtere de neste årene er cybertrusselen.

På seminaret som avholdes på KPMG huset den 2. mars vil du høre NorSIS, KPMG den britiske ambasadøren. Du vil også få muligheten til å høre cyber eksperter fra Storbritannia og Oxford University. Seminaret er ment for ledere, CISOer men er også åpen for andre.

Det endelige programmet vil være klart senere.

Les mer og meld deg på her

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.