Lysneutvalget overleverer sin utredning 30.nov


Følg overleveringen via streaming.

 

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal kartlegge samfunnets digitale sårbarhet. Lysneutvalget skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

Mandag 30. november leverer utvalget sin utredning i form av en NOU til Justis- og beredskapsministeren. Under overleveringen vil kun pressen være til stede, men Justis- og beredskapsdepartementet ønsker at flest mulig skal kunne følge overleveringen og har derfor lagt til rette for streaming av pressekonferansen. Streaminglink til pressekonferansen vil bli lagt ut i forkant på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider på www.regjeringen.no. Pressekonferansen starter mandag 30.november kl. 09:30.

 

Mer om Lysneutvalget her

Oversikt over pressekontakter ved Justis- og beredskapsdepartementet her

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.