Verizon DataBreach rapport 2014


92 % av over 100.000 hendelser er forårsaket av 9 basis mønstre. Dette viser en den årlige rapporten fra Verizon. Rapporten med forslag til tiltak – 2014 Data Breach Investigations Report, kan leses her.  En oppsummering av 2013 gjennom en grundig vurdering av Verizon viser en endring fra geopolitiske angrep til storskala angrep mot betalingssyste

De ni basismønstre Verizon har funnet er:

 • Hacking av betalingsterminaler
 • Crimeware
 • Innsider- og rettighetsmisbruk
 • Tyveri og tap
 • Web App angrep
 • Tjenestenektangrep
 • Cyber spionasje
 • Diverse feil som kompromitterer sikkerheten
 • Skimming

NorSIS anbefaler

 • Følg med på det generelle trusselbilde.
 • Registrer og kategoriser egne hendelser.
 • Ha en beredskap for alvorlige IKT-hendelser – og øv på disse jevnlig
 • God kompetanse om det hos både ledere, ansatte og IKT-ansatte er viktig. Det bidrar til bedre bevissthet og me tilpassede tiltak, noe som er økomisk gunstig. Det er bedre å bruke pengene der de reduserer konsekvensene eller sannsynligheten av risikoene mest.

Les mer

Verizon Data Breach Report 2014

 

 

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.