60.000 blir utsatt for nettsvindel hvert år


Flere nordmenn dropper å anmeldte nettsvindel.

Tv2.no omtalte i dag Politidirektoratets store innbyggerundersøkelse for 2016, hvor det fremkommer at syv prosent av de spurte i undersøkelsen svarte at de har blitt utsatt for nettsvindel. Dette er flere enn de som er blitt offer for noen annen type kriminalitet.

Det er det som øker mest innenfor de fleste segmenter av kriminalitetsstatistikken, forteller politidirektør Odd Reidar Humlegård til TV 2.

Stadig mer av kriminaliteten skjer på nettet. Det er nå rundt 20.000 lommetyverier i året, mens det er så mange som 60.000 tilfeller av nettsvindel og ID-tyverier, ifølge politiet.

Mange opplever at man blir grovt sjikanert og truet, men det er også mange som blir fralurt store pengeverdier og som blir frastjålet identiteten sin, noe de plages med i mange år etterpå, forteller Humlegård.

Bare 15 prosent av de som ble svindlet, anmeldte forholdet. Det henger sammen med liten tro på at politiet kan håndtere denne typen kriminalitet, mener politidirektøren. I undersøkelsen svarer åtte av ti at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet, men bare 24 prosent sier at de har inntrykk av at politiet håndterer nettsvindel på en meget eller ganske god måte.

Det er viktig at vi tar dette på alvor i politiet, og at politidistriktene i større grad bygger opp en kompetanse og kapasitet på dette området, sier Humlegård.

En annen grunn til at folk ikke anmelder, er at man føler seg dum etter å ha gått i baret, og legger skylden på seg selv.

Noen vet at de har vært på sider de ikke burde ha vært, og har dummet seg ut, men det betyr ikke at de skal være rettsløse. Anmeldt forholdet likevel, oppfordrer Humlegård.

Kjersti Rønholt og Emil Jenssen jobber som etterforskere ved Kripos. De har det siste året patruljert nettet for å avsløre og forebygge svindel på en egen Facebook-side.

Gjennom «Nettpatruljen» har politiet jobbet med å komme nærmere svindlere, men også vanlige internettbrukere. Nærkontakten med publikum på nettet øker tilliten, mener politidirektøren, som er svært fornøyd med «Nettpatruljen». Nå vil han ha nettpoliti i hele landet:

Politidistriktene må også få etablert dette nå i tiden fremover, sier Humlegård.

Dersom du har gått i fella, gir «Nettpatruljen» ett råd: Ikke betal.

Det viser bare at du har kapasitet til å gi dem penger og dermed eskalerer kravene, forklarer etterforsker Kjersti Rønholt ved Kripos.

Kilder: