5 råd for å beskytte deg


NorSIS presenterte i søndagens Dagbladet 5 råd for å beskytte din informasjon Dagbladet fortsetter sin serie «Null Ctrl», hvor de setter fokus på sårbarheter og tiltak innen informasjonssikkerhet. I «Null Ctrl» har Dagbladet vist hvor mange det er som har personlige og sensitive data liggende usikkert på Internett, uten selv å være klar over det.

Datatilsynet har gjennomført en undersøkelse som viser at frykten for at personlig informasjon kommer på avveier er den største frykten i befolkningen. 47 % i aldersgruppen 15-29 år har opplevd at noen har lagt ut infomrasjon/ bilde av dem uten at de ønsket det. I aldersgruppen 30-39 år er tallet 35%, mens det er 24 % for de mellom 40-49 år. Kun 9 % av de over 50 år har opplevd dette.

Vidar Sandland i NorSIS sier i Dagbladets sak at «passordet ditt vil komme på avveier, du vet bare ikke når eller hvor».

NorSIS anbefaler

  1. Gjør en sikkerhetsvurdering. Er det nødvendig at alle produkter er koplet til Internett?
  2. Hvis du mener det er nødvendig. Bytt passord fra statndardpassord
  3. Følg med og sørg for å gjennomføre sikkerhetsoppdateringer til alle programmer og produkter
  4. Bruk sikre kommunikasjonsformer. Skal du legge igjen sensitiv informasjon, f eks brukernavn, passord, kredittkortnummer, så sørg for at det er en side med https//: og ikke http//: før du gjør det
  5. Sørg for å ha forskjellig passord på forskjellige tjenester. Lag deg en basisregler, f eks første linje i en sangtekst eller en bok, skift ut et ord for hver tjeneste. Bruk helst ikke navnet på tjenesten direkte, men noe du forbinder med det, f eks Hawaii, bankrott, brev el.l for pålogging til flyselskap, bank, e-post

Les mer

Dagbladet søndag 16. februar 2014(papirutgaven)

De andre NullCtrl sakene