5 nøkkeltall om cybersikkerhet for små bedrifter


Sikkerhetsfirmaet Barkly presenterer 5 nøkkeltall om cybersikkerhet for små bedrifter

NorSIS har i likhet med mange andre observert at også små bedrifter rammes av cybersikkerhetshendelser. Sikkerhetsfirmaet Barkly har samlet noen nøkkeltall om cybersikkerhet for små bedrifter. Tallmaterialet er ikke hentet eksplisitt fra Norge, men vi må regne med at situasjonen er tilsvarende, om ikke enda mer alvorlig, for norske bedrifter.

58 prosent av de som rammes av ondsinnet kode blir kategorisert som små bedrifter

I en rapport fra Ponemon-instituttet øker også cybersikkerhetshendelsene mot denne gruppen, fra 55% i 2016 til 61% i 2017. Det kan både være snakk om at de kriminelle sender ut ondsinnet kode tilfeldig, og at den enkelte bedrift bare er “uheldig” om de skulle bli rammet. Imidlertid kan det også være slik at små bedrifter blir utvalgt, fordi de kriminelle har erfart at de lykkes mot denne gruppen. (For eksempel at de betaler når de rammes av løsepengevirus)

I 2017 kostet cybersikkerhetshendelser små bedrifter i gjennomsnitt 18 millioner kroner

De direkte kostnadene beløp seg til 8,3 millioner kroner i gjennomsnitt, mens de indirekte kostnadene beløp seg til 9,7 millioner kroner i gjennomsnitt

92,4 prosent av all ondsinnet kode leveres i epost

Selv om epost-systemet fjerner det aller meste av ondsinnet kode til bedriften, må en regne med at noe slipper gjennom. Da er det opp til den enkelte ansatt å oppdage og behandle slike eposter på riktig måte. Ett klikk kan være nok til at bedriften rammes.

60 prosent av de små bedriftene sier at angrepene blir mer alvorlige og mer sofistikerte

Et eksempel på dette er at noen angrep ikke trenger å skrive noen filer til disk, slik at sikkerhetsmekanismer som anti-virus ikke lenger har noen effekt. Slike angrep har økt med 35 prosent fra 2016 til 2018.

Beskyttelse mot avansert ondsinnet kode topper prioriteringene i budsjettene i små bedrifter

Dette kan sees på som en naturlig reaksjon på det små bedrifter utsettes for.

 

Les hele artikkelen her.