30 000 barn har allerede meldt seg på Kodetimen.


I desember skal Kodetimen samle rundt 100 000 norske elever til en dobbelttime i programmering.

Det pågår i disse dager en del aktivitet i regi av Lær Kidsa Koding som skal inspirere kommende generasjon til å få økt kompetanse om programmering. Noe som i en enda mer digitalisert fremtid, vil ha stor verdi uansett hva du skal jobbe med. Og responsen fra lærevilige barn har i følge digi.no vært stor.

– Etter fem dager med åpen påmelding har nærmere 30 000 elever meldt seg på. Her tikker det inn med nye skoler og elever hver gang jeg oppdaterer siden, sier Silde – som er en av mange initiativtakere bak Kodetimen til digi.no.

Kodetimen er inspirert av det amerikanske initiativet Hour of Code. I år blir arrangementet avholdt mellom 5. og 11. desember, men som tidligere er det fullt mulig å ta egne lokale initiativ og gjennomføre kodetime i klassen når som helst.

– Vi ønsker å vise at programmering ikke bare er noe for de spesielt interesserte. Alle har i løpet av dagen en eller annen interaksjon med en datamaskin. Derfor trenger de fleste en bedre forståelse av hvordan samfunnet egentlig fungerer, slik at man kan ta del i den utviklingen som skjer rundt oss. Kodetimen gir elevene et lite innblikk i noe som påvirker hverdagen deres.

Lær Kidsa Koding ønsker at programmering skal bli obligatorisk i skolen. De mener at skolen handler om å gi barna innsikt i samfunnet, og at skolen skal åpne for at de nye samfunnsborgerne skal bli klare til å forsere dørstokken alene.

Silde mener at kompetanse om programmering er viktig uansett hva man skal gjøre i fremtiden. Han sier at det er kritisk for både enkeltindividet og samfunnet som helhet at befolkningen innehar den nødvendige kunnskapen om fagfeltet.

– Som næring er vi kraftig underbemannet. Vi må derfor gjøre det vi kan for å bidra til at flere unger får muligheten til å lære seg programmering, og dermed være med på å bygge opp kompetanse som vil kunne være med på å skape flere arbeidsplasser i årene som kommer, sier Austlid.

 

Mer om ”Lær Kidsa Koding” og påmelding til Kodetimen.

Kilde: Digi.no