28. januar Internasjonal personverndag


28. januar er den internasjonale personverndagen. En rapport om tilstand og trender for personvernet i 2013 er publisert i dag.

Det er Datatilsynet og Teknologirådet som presenterer rapporten i dag.

“- Digitaliseringen endrer vårt samfunn fundamentalt. Vi ønsker å gi et mest mulig konkret bilde av personvernsituasjonen for Ola og Kari Nordmann, og hvilke nye utfordringer vi ser fremover i tid”, sier direktørene Bjørn Erik Thon i Datatilsynet, og Tore Tennøe i Teknologirådet.

Rapporten “Personvern 2013 Tilstand og trender” tar opp følgende temaer:

  • Det sosiale nettet
  • En hale av elektroniske spor (datalagring, kamaraovervåking, sensorer)
  • Et sporbart arbeidsliv
  • Droner tar av
  • Legekontor på innerlomma
  • Smart politi

Det er også gjennomført en undersøkelse der tallene er presentert i dag. Utdrag fra undersøkelsen viser :

  • Mange over 60 år bruker Facebook. De leser brukervilkårene – men gjør ikke endringer i personverninnstillingene. Hos ungdommen er det motsatt.
  • 40 prosent kameraovervåkes i eller utenfor sitt arbeidssted – i snitt – men blant dem med grunnskole som høyeste utdanning er taller 77 prosent.
  • 11 prosent av de som bruker helserelaterte applikasjoner deler informasjonen med helsepersonell. Imidlertid sier hele 40 prosent at de kan tenke seg å gjøre det.

Internasjonalt skjer det også mye knyttet til Personverndagen.

NorSIS anbefaler

NorSIS anbefaler å lese rapporten fra Datatilsynet og Teknologirådet, og følge med i utviklingen av hvordan opplysninger om oss selv samles inn og behandles. Dette er et område som angår den enkelte person og også den enkelte bedrift.

NorSIS drifter tjenesten Slettmeg.no og vi får svært mange henvendelser fra personer som ønsker sine personlige opplysninger slettet fra Internett. Mange av utfordringene kunne vært unngått om personvern blir tatt på alvor og i forkant. Det er viktig at den enkelte viser respekt for andres personopplysninger og ikke publiserer bilder og innhold om andre, som er bryter med personopplysningsloven.

Les mer

Datatilsynet og “Den internasjonale personverndagen”

Data Privacy Day i USA, hvor du kan følge med på Facebook:  https://www.facebook.com/DataPrivacyNCSA og
Twitter: www.twitter.com/DataPrivacyDay . Hashtag på Twitter er #DPD13.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.