230 000 utsatt for ID-tyveri


De siste to årene er over 230 000 nordmenn utsatt for ID-tyveri. Dette er en dobling siden undersøkelsen vi gjennomførte i fjor. Det er nå på høy tid å treffe tiltak mot denne nye kriminaliteten som i følge Affinion kostet nordmenn 2,7 milliarder kroner bare i 2012.

5,9 % av alle myndige nordmenn er utsatt for ID-tyveri de siste to årene, en økning på 2,7 % fra 2012. Allerede i november 2009 publiserte ID-tyveriprosjektet og styringsgruppen* en strategi- og tiltaksrapport der vi kom med 14 konkrete tiltak for å redusere omfanget og konsekvensen av ID-tyveri. Rapporten ble oversendt Fornyings- og Administrasjonsdepartementet.

*Styringsgruppen besto av representanter fra Brønnøysundregistrene, Økokrim, Forbrukerombudet, Datatilsynet, Finans Norge og Skattedirektoratet.

Vi så en liten nedgang i 2011 som var det mest aktive året til prosjektet. Selvtesten vår hadde da virket i to år og vi hadde lansert næringslivstesten Sikker.ID samme høst. Prosjektleder, Christian Meyer sa til NRK dette året at dette var en gledelig nedgang, men han forventet en oppgang året etter om ikke myndighetene tok problemet på alvor. Basert på økt ledighet i Europa var også en økning forventet slik vi så ved finanskrisen i USA høsten 2009.

Nok et år har gått og ingen konkrete tiltak er lansert fra myndighetene, og undersøkelsen viser nå altså en dobling av omfanget.

Noe er på gang

Det er veldig positivt at Skattedirektoratet har satt igang Folkeregisterprogrammet, der man allerede i strategifasen involverte mange eksterne aktører herunder ID-tyveriprosjektet og fikk et økt fokus på registerkvalitet og autentisering. Det at også biometri er med i vurderingen er en riktig vei å gå. Ved å entydig knytte en identitet i Folkeregisteret til èn person sikres, om ikke annet, at bare èn person kan hevde denne identieteten. Når nesten 80% av respondentene i denne undersøkelsen er positive til dette, forventer vi at politikerne våre tar ansvar og gir Folkeregisteret tillatelse til å innføre biometri.

Et viktig tiltak vi etterlyste i 2009 var muligheten til å legge inn en frivillig sperre mot kredittvurdering på en felles plass. Inntil nylig har dette vært en manuell rutine der man har måtte sende inn kopi av et ID-kort til en, eller helst alle kredittvurderingsselskapene og be om å få på plass denne sperren som hindrer at noen kan etablere kredittavtaler(lån, abonnementer etc.) i ditt navn. 1. november i år lansert Bisnode en digital løsning, men du må fortsatt sende kopi av ID-dokument til de andre om du skal sikre deg tilstrekkelig.

Politidirektoratet har etablert IDeAlt programmet. Formålet med programmet er å samle gjennomføringen av Politidirektoratets prosjektoppgaver innenfor ID-området i en enhet. La oss håpe de også får på plass et register over tapte- og stjålne ID-dokumenter slik at vi alle kan sjekke om fremviste dokumenter er gyldige i bruk før vi inngår noen avtaler med påstått dokumenteier.

Årets og tidligere undersøkelser

Siden 2009 har NorSIS og ID-tyveriprosjektet gjennomført en spørreundersøkelse i befolkningen om de er utsatt for at noen har misbrukt deres identiet til å begå straffbare handlinger. Det første året hadde vi ingen tidsbegrensning og en noe videre definisjon. 5,1 % svarte da JA på spørsmålet.

Definisjonen som ble brukt i undersøkelsen(fra 2010 og frem til i dag):
Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.

Spørsmålet som ble stilt:
Har du I LØPET AV DE SISTE 2 ÅRENE blitt utsatt for at noen andre har brukt din identitet til å begå slike straffbare handlinger?

  • Andel JA i 2013: 5,9 % (Dette tilsvarer 230 000 nordmenn)
  • Andel JA i 2012: 2,9 % (Dette tilsvarer 105 000 nordmenn)
  • Andel JA i 2011: 2,3 % (Dette tilsvarer 80 000 nordmenn)
  • Andel JA i 2010: 3,1 % (Dette tilsvarer 124 000 nordmenn)

Prosjektet anbefaler at det nedsettes en interdepartemental gruppe som får i oppdrag å følge opp prosjektets 14 tilrådninger i samarbeid med prosjektet.
Myndighetene vil på sikt være tjent med en samfinansiering sammen med relevant næringsliv slik at flere aspekter av denne problemstillingen både bidrar med finansiering, kompetanse og annen støtte til prosjektet og dermed sikrer best mulig kvalitet og resultat ved gjennomføring av overnevnte tiltak.

Les intervju med Skattedirektør hans Christian Holte og Prosjektleder for ID-tyveriprosjektet, Christian Meyer på dn.no

Undersøkelsen var en del av Respons Analyse sin Omnibus (telefonintervjuer) og var gjennomført 9.-11.12.

Undersøkelsen ble finansiert av:

skatteetaten

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.