How to safely use social media – English

4. mars 2021

Fake news and disinformation A lot of information about Ukraine, Russia and the ongoing conflict is being shared and disseminated. We all have a responsibility to think critically and carefully consider what information we pass along to others. More information at faktisk.no: https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk Stop and think before you click or share: https://norsis.no/tenk/   Use two-step […]

Les hele artikkelen

Як безпечно користуватися соцмережами – Ukrainien

Фейкові новини та дезінформація Зараз передається і поширюється багато інформації про Україну, Росію та конфлікт, що триває. Ми всі повинні критично мислити і ретельно обмірковувати, яку інформацію передаємо іншим.   Більше інформації можна знайти на faktisk.no: https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk Подумайте, перш ніж натиснути кнопку або поділитися чимось: https://norsis.no/tenk/   Використовуйте двоетапну перевірку для захисту облікових записів Двоетапна […]

Les hele artikkelen

Безопасное пользование социальными сетями – Russian

Фейковые новости и дезинформация  В настоящее время передается и распространяется много информации об Украине, России и продолжающемся конфликте. Мы все должны критически и осмысленно относиться к информации, которую мы передаем другим. Более подробную информацию смотрите на faktisk.no: https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk Прежде чем нажать и поделиться, остановитесь и подумайте: https://norsis.no/tenk/ Использование двухфакторной проверки подлинности для защиты учетных записей […]

Les hele artikkelen

Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych – Polish

Fake news i dezinformacja   W internecie udostępnia się i rozpowszechnia mnóstwo informacji o Ukrainie, Rosji i trwającym konflikcie. Wszyscy mamy przy tym obowiązek myśleć krytycznie — i postępować rozważnie, przekazując informacje dalej. Więcej informacji w serwisie faktisk.no: https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk Zatrzymaj się i zastanów, zanim klikniesz lub udostępnisz: https://norsis.no/tenk/ Chroń swoje konta uwierzytelnieniem dwustopniowym Uwierzytelnienie dwustopniowe (nazywane też logowaniem dwuetapowym) stanowi dodatkowy poziom zabezpieczeń: weryfikuje to, […]

Les hele artikkelen