Studie i Digital sikkerhetskultur

24. mai 2020

Ønsker du mer kompetanse i cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette? Studie i digital sikkerehetskultur ved Høgskolen i Innlandet har søknadsfrist 15. juni.

Les hele artikkelen