Hvordan oppfatter du risiko på nett?

Med risiko-oppfattelse mener vi avgjørelsen som folk tar om hvorvidt noe representerer en risiko, og hvor stor risikoen eventuelt er. Dette er viktig for alle som bruker internett, for vi blir møtt med sikkerhets-dilemmaer hver gang vi bruker nettet. Trusler kan opptre på mange forskjellige måter, og det er ikke alltid lett for oss å […]

Les hele artikkelen