Opplæringspakken 2016 i prosess

7. april 2016

  I fjor gjennomførte over 364 000 ansatte e-læring rundt om i Norge via NorSIS. Også i år har NorSIS allerede mottatt mange forespørsler om e-læring for ansatte og er nå i prosess med å utarbeide en oppdatert versjon for 2016 i samarbeid med Junglemap. De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god […]

Les hele artikkelen

Nytt frittstående forskningssenter etablert

  Digi.no melder i dag om at Universitetet i Bergen og Simula Research Laboratory har gått sammen om å etablere et frittstående forskningssenter. Simula@UiB er navnet på det nye forskningssenteret, som er et aksjeselskap. – Vi tar et særskilt ansvar for å bygge opp kompetanse innen kryptografi. Det er en kompetanse vi trenger å ha […]

Les hele artikkelen

Facebook med tiltak for blinde og svaksynte

  Ettersom samfunnet vårt blir stadig mer digitalisert og flere bruker sosiale medier til å dele informasjon, så er det viktig at denne arenaen inkluderer alle brukere. Spesielt også siden stadig mer av informasjonen på internett er bilder. Det betyr en ekstra utfordring for blinde og svaksynte. Hver dag deles det mer enn to milliarder […]

Les hele artikkelen

Lær kidsa koding!

6. april 2016

  Tv2 presenterer i dag en liste fra Kunnskapsdepartementet med oversikt over hvilke skoler som vil tilby koding som valgfag fra høsten. I alt var det 74 kommuner og ni friskoler som søkte om å ta del i prøveordningen, som skal vare ut skoleåret 2018-2019. Av disse får 146 skoler i 53 kommuner delta. Skolene […]

Les hele artikkelen

NorSIS Sikkerhetstoppmøter 2016

5. april 2016

Sikkerhetstoppmøtene er en attraktiv arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging for ledere og nøkkelpersoner innen informasjonssikkerhet. NorSIS arrangerer tre møter hvert år, og hvert møte har et aktuelt tema som belyses nærmere. Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling mellom møtedeltakerne. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å […]

Les hele artikkelen

Unikt samarbeid innen informasjonssikkerhet utvikler seg videre

4. april 2016

I 5 år har NorSIS og Junglemap NanoLearning samarbeidet om utvikling av e-læring innen informasjonssikkerhet for bedrifter.  Nanolæring har blitt en viktig del av opplæringen som tilbys under Nasjonal sikkerhetsmåned. I 2015 var det 270 virksomheter med 364 000 ansatte som deltok på kanskje det største e-læringskurset i Norge noen gang. Flere virksomheter valgte en […]

Les hele artikkelen

Security Divas til Brussel 25. og 26. april

1. april 2016

NorSIS arrangerer årlig konferansen, Security Divas, for kvinner som studerer eller arbeider med informasjonssikkerhet. Dette har vært et nasjonalt initiativ og nettverket av kvinner har vokst jevnt og trutt over de seks årene konferansen har vært avholdt i januar 2016. Security Divas-nettverket ønsker å favne flere ressursterke damer som arbeider med eller studerer informasjonssikkerhet. Med […]

Les hele artikkelen