Nye krefter inn i styret til NorSIS


Tidligere statsråd Morten Andreas Meyer er valgt som ny styreleder i NorSIS.

PRESSEMELDING fra Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)
Gjøvik/Oslo, 17. juni 2016.

Nye krefter inn i styret til NorSIS

Tidligere statsråd Morten Andreas Meyer er valgt som ny styreleder i NorSIS. Han er i dag partner og leder for avdeling for samfunn og politikk i First House. Meyer har lang ledererfaring fra næringslivet og mange år i toppolitikken. Som statsråd var Meyer en foregangsperson for digitalisering og fremla i 2005 stortingsmeldingen ”eNorge – det digitale sporet”. Senere har han vært en aktiv pådriver for forskning og utdanning innen IKT og digitalisering av offentlig og privat sektor. Meyer er med sin bakgrunn og sitt engasjement riktig person til å utvikle NorSIS i takt med teknologiutviklingen og samfunnets sikkerhetsbehov.

– NorSIS  fyller en sentral rolle i samfunnet. Informasjonssikkerhet og vår evne til å håndtere trusler vil bli stadig viktigere fremover. Det kjennes virkelig meningsfylt å være med å utvikle posisjonen til NorSIS og gjøre organisasjonen enda bedre i stand til å løse samfunnskritiske oppgaver, sier nyvalgt styreleder Morten Andreas Meyer.

Christine Korme er også valgt som nytt styremedlem i NorSIS. Korme sitter i stillingen som direktør for digitalisering og fornying i Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Hun bringer med seg viktig fokus og erfaring om kunnskapsutvikling, innovasjon og fornying. Korme har tidligere vært kommunikasjonsdirektør for Microsoft Norge og har en lang journalistkarriere bak seg fra blant annet TV2.

NorSIS styret består nå av:
Morten Andreas Meyer (leder)
Christine Korme
Bjørn Erik Thon
Christian Brosstad
Kristine Beitland
Peggy Sandbekken Heie (ansattrepresentant)

Morten Irgens og Nina Skarpenes går ut av NorSIS styret. Begge takkes for svært gode bidrag for å videreutvikle NorSIS og for å sette informasjonssikkerhet på dagsorden hos myndighetene og i næringslivet.

– En stadig økende cybertrussel påvirker samfunnet og dermed også NorSIS sin virksomhet. Jeg synes derfor det er inspirerende at så dyktige og engasjerte personer som Meyer og Korme tiltrer vårt styre. Vi har også denne gangen fått et bredt sammensatt og meget kompetent styre, som jeg er overbevist om at vil utvikle NorSIS til beste for innbyggerne, næringslivet og offentlig sektor, sier direktør Roger Johnsen i NorSIS.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Styreleder NorSIS:
Morten Andreas Meyer
Mobil: 920 81 967.
Epost: mam@firsthouse.no
Mer info om Morten A. Meyer her.

Direktør NorSIS:
Roger Johnsen
Mobil: 990 94 840.
Epost: roger@norsis.no

Om NorSIS