CIO Forum Sikkerhet arrangeres i Oslo


Fokus på sikkerhetstrusler i infrastrukturen, risikoen for industrispionasje og sårbarhetsanalyser.

 

Digitaliseringen av samfunnet fortsetter med økt styrke. 2016 er året alt skal på nett, og med tingenes internett generes data i mengder vi aldri tidligere har sett. Grensene mellom internett og våre aktiviteter viskes nå for alvor ut. Privat og offentlig sektor effektiviserer sine virksomheter med digitale prosesser og automatisering. Samtidig selges datakriminalitet som tjenester og data-innbruddsverktøy omsettes som om det skulle være ordinære varer. Dette gjør både enkeltpersoner og virksomheter sårbare.

På CIO Forum Sikkerhet 28. april får du et innblikk i sikkerhetstrusler i infrastrukturen, samt risikoen for industrispionasje. Du vil få presentert ferske analyser om sårbarhet og konkrete tiltak for en tryggere databehandling.

Adm.dir i NorSIS, Roger Johnsen vil holde foredrag om åpenhet – “Krever mer åpenhet rundt datakriminalitet”.

CIO forum Sikkerhet holdes på Oslo Kongressenter den 28.april 2016.

Les mer om foredragsholderene og meld deg på her

 

 

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.