Kripos etterforsker et dataangrep på regjeringen


I mars ble regjeringens nettsted utsatt for et dataangrep.

 

ABC Nyheter melder om at nettportalen regjeringen.no ble utsatt for et alvorlig dataangrep i begynnelsen av mars i år.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse og at saken nå er under etterforskning, sier Axel Wilhelm Due i kommunikasjonsenheten hos Kripos, til ABC Nyheter. Han vil ikke si noe om alvorlighetsgraden eller om man har konkrete mistenkte.

Det skal ha vært et målrettet angrep på serverne hos regjeringen.no med formål å overbelaste dataanlegget eller nettverket slik at det slutter å virke, et såkalt tjenestenektangrep (DDoS).

Anmeldelsen kom fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som blant annet har ansvar for informasjonssikkerhet og digitale tjenester for regjeringen.

«På grunn av den pågående etterforskningen, ønsker ikke ledelsen i DSS å uttale seg i denne saken», skriver Margot Vågdal, DSS’ kommunikasjonssjef, i en epost til ABC Nyheter.

Tidligere har både Forsvaret og ulike nettbanker gått til anmeldelse av skadeverk som kan bryte med flere ulike paragrafer i straffeloven.

Kilde: ABC Nyheter.