Opplæringspakken 2016 i prosess


I fjor gjennomførte over 364 000 ansatte e-læring via NorSIS.

 

I fjor gjennomførte over 364 000 ansatte e-læring rundt om i Norge via NorSIS. Også i år har NorSIS allerede mottatt mange forespørsler om e-læring for ansatte og er nå i prosess med å utarbeide en oppdatert versjon for 2016 i samarbeid med Junglemap.

De ansatte er en viktig ressurs for å sikre god informasjonssikkerhet i virksomheten. I mange tilfeller er det bare bevisste medarbeidere som kan hindre virusangrep, sensitiv informasjon på avveier eller at forretningshemmeligheter havner på Facebook. Det er viktig å sørge for opplæring av de ansatte slik at de skal kunne vite hva som er viktige sikkerhetstiltak og kunne bidra til god sikkerhet i bedriften.

I forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober 2016 tilbyr NorSIS en ferdig digital opplæringspakke for alle bedrifter. Vi oppfordrer alle virksomheter til å gjennomføre opplæring av de ansatte i oktober.

Opplæringspakken er digital og inneholder:

  •   E-læring med tema informasjonssikkerhet. E-læringen er fra leverandøren Junglemap, og kvalitetssikret av NorSIS.
  •   Junglemap tilbyr mot pristillegg statistikk, logo og flere moduler.
  •   En presentasjon for ansatte som beskriver viktige tiltak knyttet til e-læring / opplæringspakken.
  •   Filmer som kan vises internt til de ansatte.
  •   Plakater med tema informasjonssikkerhet i PDF.
  •   Brosjyrer med sikkerhetstips til ansatte i PDF.

Les mer om opplæringspakken her.

 

Pris er avhengig av antall ansatte i din organisasjon:

  • 0-20 ansatte gratis
  • 21-100 ansatte kr. 2.500,-
  • 101-500 ansatt kr. 9.000,-
  • 5001 og flere kr. 20 000,-

*De som bestiller før 15.mai 2016 får 10% på den digitale pakken.

 

Hvordan bestille:

Bestilling på norsis.no/bestilling eller via kampanjesiden www.sikkert.no

Kontakt post@norsis.no dersom behov for mer informasjon.

Se også vår Nettbutikk for full oversikt over sikkerhetspåminnelser m.m. Nye produkter vil bli tilgjengelige i butikken fra juni 2016.

 

Samarbeidsmuligheter 2016

En kampanje som Nasjonal sikkerhetsmåned krever et bredt samarbeid. NorSIS er derfor avhengig av samarbeidspartnere, som ønsker å bidra til et tryggere digitalt samfunn, sikre virksomhetenes digitale verdier og redusere datakriminaliteten. NorSIS arrangerer for sjette året på rad Nasjonal Sikkerhetsmåned. Dette gjøres i godt samarbeid med EU sitt informasjonssikkerhetsorgan ENISA og deres «Cybersecurity Strategy». Hensikten med kampanjen er å tilrettelegge for en nasjonal dugnad med mål om en tryggere digital hverdag, som bidrar til økt verdiskaping og velferd. Samarbeidspartnere bidrar på ulike måter med ressurser og finansiering, og er helt nødvendig for å kunne gjennomføre et stort nasjonal løft for å bedre sikkerheten.

Nasjonal sikkerhetsmåned er en arena hvor NorSIS med samarbeidspartnere kan bidra til å bygge et mer motstandsdyktig samfunn. Vil din virksomhet være med, så kontakt oss på post@norsis.no eller se mer info på vår kampanjenettside www.sikkert.no