Nytt frittstående forskningssenter etablert


Universitetet i Bergen og Simula Research Laboratory etablerer Simula@UiB

 

Digi.no melder i dag om at Universitetet i Bergen og Simula Research Laboratory har gått sammen om å etablere et frittstående forskningssenter. Simula@UiB er navnet på det nye forskningssenteret, som er et aksjeselskap.

– Vi tar et særskilt ansvar for å bygge opp kompetanse innen kryptografi. Det er en kompetanse vi trenger å ha lokalt i Norge. Du kan ikke bare kjøpe teknologien fra omverden, uten å være i stand til å evaluere hvor sikker den er. Det ble ikke minst aktualisert etter Snowden-avsløringene om amerikansk overvåkning og bakdører i datautstyr, sier professor Kjell Jørgen Hole ved Institutt for informatikk, UiB til digi.no. Hole er også daglig leder ved det nye forskningssenteret, som holder til ved det såkalte Høyteknologisenteret og forskningsparken i Bergen.

– Vårt store mål er å forbedre IKT-sikkerheten i Norge ved å utdanne dyktige eksperter, som kan gå ut og gjøre en god jobb. Et eksempel der er sikkerhetsavdelingen i Skandiabanken, som stort sett har folk fra oss. Vi ønsker å utdanne flere som kan gjøre samme type jobb, sier han.

Så langt er 15 personer tilknyttet Simula@UiB. Senteret er et spleiselag mellom blant annet UiB, Simula og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). De får også 5 millioner kroner i årlig støtte fra Samferdselsdepartementet.

Utdanning innen kryptografi foregår også på NTNU i Trondheim, og de to miljøene samarbeider.

– Poenget er at det utdannes veldig få kryptologer i Norge. Altfor få, så vi må ha flere. Vi er ikke i krig med NTNU, tvert i mot har de en gruppe vi samarbeider tett med.

IT-sikkerhet er en fagretning flere norske universitetsmiljøer tilbyr, men slik Hole oppfatter det er det liten grad av overlapping.

Mens Gjøvik, som er blitt en del av NTNU, er mer opptatt av biometri, etterforskning (forensics) og anvendt datasikkerhet, er miljøet i Trondheim mer opptatt av å lage sikkerhetsprotokoller eller å «bygge huset».

– Vi er opptatt av det primitive, mursteinene. Samtidig har vi også fellesprosjekter med de andre universitetsmiljøene, men prøver å bygge opp kompetanse på litt forskjellige områder. Det er viktig fordi vi er så få i Norge, sier Hole.

 

Kilde og artikkel i sin helhet her.