Unikt samarbeid innen informasjonssikkerhet utvikler seg videre


I 5 år har NorSIS og Junglemap NanoLearning samarbeidet.

I 5 år har NorSIS og Junglemap NanoLearning samarbeidet om utvikling av e-læring innen informasjonssikkerhet for bedrifter.  Nanolæring har blitt en viktig del av opplæringen som tilbys under Nasjonal sikkerhetsmåned.

I 2015 var det 270 virksomheter med 364 000 ansatte som deltok på kanskje det største e-læringskurset i Norge noen gang.

Flere virksomheter valgte en variant av kurset som går hele året, i tillegg til det kurset som går i oktober. Hele seks ganger flere virksomheter valgte dette i 2015 i forhold til i 2014. Dette er en god indikasjon på at stadig flere bedrifter setter fokus på å holde sine ansatte oppdatert på digitale trusler og effektive tiltak.

– Vi har lyktes med å oppnå at oktoberkampanjen fungerer som et kick off og denne økningen viser at modellen fungerer, sier CEO Dan Ove Skaalerud i Junglemap.

Nanolæringen tilbys både på norsk og engelsk, slik at også internasjonale selskaper basert i Norge kan gjennomføre opplæringen. Det forebyggende arbeidet med å lære opp ansatte innen informasjonssikkerhet, blir stadig mer betydningsfullt som følge av den økte digitaliseringen som pågår både i det offentlige og private. Etterspørselen etter opplæringspakken i 2015 medførte at NorSIS og Junglemap bidro til at hele 13% av Norges yrkesaktive befolkning fikk opplæring. Et viktig bidrag i det forebyggende arbeid mot digitale trusler og datakriminalitet i Norge.

Formålet med Nasjonal Sikkerhetsmåned er å gjøre hverdagen på nett trygg for alle, sier prosjektleder for Nasjonal Sikkerhetsmåned, Peggy Heie.

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres i alle EU – land i samarbeid med European Union Agency for Network and Information Security  ( ENISA ). I forbindelse med oppsummeringsmøte for sikkerhetsmåneden med ENISA i Wien 2015, ble også opplæringspakken som brukes i Norge, presentert som inspirasjon til andre land og med mulighet til å implementere tilsvarende løsning i sine respektive land.

Målet for Nasjonal sikkerhetsmåned og opplæringspakke 2016, er å nå enda flere virksomheter og deltakere – både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om opplæringspakken på: www.sikkert.no

 

Talsperson NorSIS:

Prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned

Peggy S. Heie

Mobil: 997 86 904.

Epost: peggy@norsis.no

 

Talsperson for Junglemap:

Dan Ove Skaalerud – CEO Junglemap

Mobil: 911 21 940.

Epost: dos@junglemap.com

Mer om Junglemap her