FN-rapport: Økning i overgrep av kvinner på nett


Det er for løse rammer og lite konsekvenser for de som misbruker og trakasserer.

En ny rapport fra FN viser omfanget av krenkelser på nett mot kvinner. I rapporten Cyberviolence Against Women and Girls, konkluderer de med at 73% av kvinner har blitt utsatt for eller opplevd en form for ”online” vold.

Millioner av kvinner og jenter rundt om i verden er utsatt for vold på grunn av sitt kjønn. Vold mot kvinner og jenter på nett skjer uavhengig av landegrenser, etnisitet, kultur og inntektsgrupper. Dette medfører stor belastning for de som rammes. I tillegg berører det mennesker i kretsen rundt ofrene og samfunnet som helhet.

Nettvold er et globalt problem med alvorlige konsekvenser for samfunn over hele verden. Likestilling er en nøkkelfaktor for å sikre fred og økonomisk vekst. Derfor er det også viktig at likestilling ivaretas på nettet. Den amerikanske organisasjonen Women’s Media Center (WMC) har nylig lansert en “Online Abuse 101”. Den viser hvilken metoder som brukes mot kvinner på nettet, som spenner fra negative kommentarer, krenkelser eller virtuell forfølging, til hevnporno og identitetstyveri.

WMC ønsker å få frem, at nettvold ikke er et enkelt problem, men i stedet en samling av ulike metoder som ofte benyttes samtidig overfor jenter og kvinner. Som et resultat, håper WMC at leverandørene av internett-tjenester kan utvikle mer effektive beskyttelsestiltak og at politiet begynner å ta problemet på alvor.

Danielle Citron, jusprofessor ved Universitetet i Maryland, har spesialisert seg på cyber lovgivning og gir råd til sosiale mediebedrifter om hvordan de kan håndtere og forebygge misbruk og trakassering. FN anser dette som et viktig tiltak, også for å lære opp politiet. For ofrene som går til politiet for å få hjelp, opplever ofte at politiet ikke har kunnskap nok til å spore opp de som krenker eller forfølger dem på nettet.

Hun legger til at selv om sosiale medier har kommet langt i å tilby vernetiltak, er det mange måter brukerne kan være sårbare på. At dette nå blir belyst, kan bidra til å forhindre bagatellisering eller misforståelser mellom brukere og de ​​som kan hjelpe. Professor Citron mener at myndighetene, sosiale medier og brukerne bør samarbeide for å forebygge krenkelser og vold på nettet.

– “For øyeblikket er det mange som ikke forstår hva krenkelser betyr. Det er for løse rammer og lite konsekvenser for de som misbruker og trakasserer. Det er viktig å ha et sett med felles definisjoner, og hvis vi får til det – kan det bidra til å endre sosiale holdninger på nett til det bedre”, avslutter Citron.

 

Kilder:

Rapport fra FN som viser omfanget av krenkelser på nett mot kvinner.

BBC – artikkel