Personvernet til barn


Barna til Facebook-generasjonen er i ferd med å vokse opp.

Foreldre i Frankrike blir nå advart av politiet mot å legge ut bilder av barn fordi de i voksen alder kan saksøke dem for brudd på retten til privatliv, skriver The Telegraph. I følge avisen kan voksne risikere opp til ett års fengsel dersom de blir dømt for å offentliggjøre detaljer om andres privatliv, inkludert egne barn, uten deres samtykke.

Ifølge Datatilsynet vet få norske foreldre at også de kan straffes for å eksponere barna sine på nett. Barn kan ta foreldrene sine til retten når de blir voksne for å ha krenket privatlivet deres gjennom bildedeling på sosiale medier.

– Vi blir ikke overrasket dersom denne typer saker havner i retten i framtiden, sier Rannveig Bakke Tvedten, rådgiver i Datatilsynet til NRK.

Ifølge norsk straffelov kan de som offentlig utleverer personlige opplysninger om barn etter omstendighetene bli straffet for krenkelse av privatlivets fred. De kan risikere fengsel i inntil ett år, eller bøter.

Bestemmelsen gjelder alle som begår en krenkelse av andre menneskers privatliv, uansett alder og relasjon. Bestemmelsen kan etter omstendighetene også få anvendelse på foreldre som legger ut personlige opplysninger om sine barn på internett, for eksempel foranlediget av en barnevernssak.

– Hvis foreldre legger ut mye privat, er det en fare for at det kan skade tilliten mellom barna og foreldrene, sier rådgiver Rannveig Bakke Tvedten i Datatilsynet.

Datatilsynet kjenner ikke til praksis rundt dette, men mener vi vil trenge retningslinjer for å håndtere disse sakene i framtiden.

– Vi trenger presedens gjennom rettspraksis, som for eksempel hva som skal til for å bli erstatningsansvarlig og hva som er et rimelig nivå på erstatning, sier Tvedten.

Barna til Facebook-generasjonen er i ferd med å vokse opp. Hvordan de i voksen alder kommer til å reagere på bilder som ble lagt ut i barndommen, er umulig å spå.

– Hvis foreldre forvalter barnets rett til personvern på en utilbørlig måte, kan man ikke se bort ifra at det kommer erstatningskrav fra barn i framtiden, sier advokat Magnus Thomassen til NRK.

Fransk politi advarer også om at pedofile peker ut ofre etter å ha sett familiebilder på sosiale medier. Noen foreldre har blitt tvunget til å fjerne bilder av nakne barn.

Datatilsynet mener voksne bør tenke på hvordan de ville følt det dersom deres barndom ble dekket på nettet.

– Det er som å henge opp bilder på nærbutikken og la hvem som helst ta med seg bildet hjem. Skal man lære unge å respektere andres privatliv, må også de voksne respektere barnas privatliv, sier Tvedten til NRK.

 

Kilde og artikkel hos NRK i sin helhet her

Kilde og artikkel hos The Telegraph her

Datatilsynet

Slettmeg.no

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.