Slik svindles nordiske tv-kanaler for milliarder


Taper inntekter på mer enn fire milliarder kroner i året gjennom card sharing, streaming og IPTV.

Bergens Tidene melder om at nordiske tv-selskaper taper inntekter på mer enn fire milliarder kroner i året gjennom card sharing, streaming og IPTV.

Dette fremgår av den første trendrapport Nordic Content Protection har utarbeidet. Kriminelle aktører sitter igjen med en inntjening på 600 millioner kroner på det nordiske markedet.

– Det fins flere pirat-tv-tittere i Bergen og omegn enn snittet i Norge. Sørlandet er også et mørkt område i denne sammenheng. Den illegale tv-tittingen avslører vi gjennom tips og det vi finner åpent på nettet. Det er vanskelig å ha noen eksakt formening om antall ulovlige brukere i Bergen, men vi registerer at det foregår mer kommunikasjon om slike saker på nettet i denne regionen enn andre steder.

 

Ny TV-generasjon: Klarer seg uten lisens og kanaler

– Vi jobber for betal-tv-kanalene. Rapporten skal kaste lys over en relativt lite omtalt kriminalitetsform, sier Gunnar Børresen, som er sikkerhetsansvarlig i Nordic Content Protection.

Han sier at tips om illegal tilgang til betal-tv-kanaler blir sendt over til lokalt politi, og at man på mindre steder registrerer at politiet ordner opp.

– Vi er litt skuffet over innsatsen som politiet på Vestlandet legger ned her. Vi har sendt over en del saker uten å få respons. Når så mange i bergensområdet benytter seg av ulovlige tilganger, så har det nok sammenheng med at regionen er dårlig utbygget med fiber, sier Børresen.

 

Mangler verktøy for å bekjempe datakriminalitet

I rapporten heter det at samfunnet ikke har viet denne type kriminalitet spesielt stor interesse.

– Vår oppfatning er at politiet etter beste evne etterforsker saker som blir anmeldt, men utfordringen er at politiets kunnskap om kriminaliteten er av variabel kvalitet i de forskjellige politidistrikt.

– Vi skulle gjerne ønske oss en nasjonal enhet som kunne prioritere slike saker, og viser til Sverige hvor de har en spesialenhet som etterforsker og påtaler opphavsrettslige saker, sier Jack Fischer Eriksen, som er leder i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Fischer Eriksen sier at man ønsker en løsning på hvem som skal ha ansvar for etterforsking og påtale i saker gjeldende IPR lovbrudd i Norge.

Det har lenge vært diskutert om Økokrim eller Kripos skal ha ansvaret for slik etterforsking. Vi mener at det er på tide at denne avgjørelsen fattes, slik at denne type saker kan få prioritet ett sted og hvor kompetanse og kapasitet er bedre enn etter dagens organsiering, sier Fischer Eriksen.

Kilde: Bergens Tidene ved journalist Arne Edvardsen. Les artikkelen i sin helhet her.

Les også mer om denne saken hos Næringslivets Sikkerhetsråd ( NSR).

Trendrapporten fra Nordic Content Protection kan lastes ned her.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.