10 år med fag og nettverk


16. og 17. januar gikk den tiende utgaven av konferansen Security Divas av stabelen på Gjøvik. Mens konferansen i 2010 samlet rundt 25 deltakere, møttes i år mer enn 170 engasjerte kvinner fra ulike sektorer til to dager med faglig utveksling, nettverksbygging og inspirasjon.

Gode faglige innlegg

Konferansen bød på et spennede og faglig variert program. Temaer som ble diskutert omhandlet blant annet hva som er  engasjerende formidling, aspekter ved teknisk sikkerhet, personvern, livslang læring og hvordan vi kan rekruttere flere jenter til faget. Forbrukerrådet presenterte sin nye rapport Out of Control, om hvordan annonseindustrien bryter personvernlovgivningen, mens Digitaliseringsdirektoratet presenterte sin nye veileder med kompetansebeskrivelser for arbeidet med informasjonssikkerhet.

Nettverk og faglig utveksling

Security Divas er en konferanse for kvinner som studerer, jobber med eller er interessert i informasjonssikkerhet. Til tross for en fordobling kvinner som jobber med informasjonssikkerhet de siste ti årene, er kvinneandelen fortsatt lav på omkring 20%. Et stadig tilbakevennende spørsmål er hvorvidt det fortsatt er behov for en egen konferanse for kvinner. – Deltakelsen og engasjementet på årets konferanse tyder på at det fortsatt er behov for arenaer som dette. Det blir konferanse også i 2021, er konklusjonen fra Peggy Heie, administrerende direktør i NorSIS.

Vil du holde deg oppdatert?

Mange av foredragsholderne kom med en sterk oppfordring om å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Security Divas arrangerer også egne nettverkstreff i tillegg til den årlige konferansen.

Du kan følge oss på Facebook-gruppen til Security Divas der vi deler arrangementer og faglig stoff.  Vi har også en gruppe på LinkedIn. 

Mens vi venter på Security Divas 2021, vil vi oppfordre alle interesserte om å melde inn foredrag til Sikkerhetsfestivalen på Lillehammer i august.

NorSIS takker alle deltakere og bidragsytere for to spennende og innholdsrike dager på Gjøvik.